Liity jäseneksi!

Hallitus hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet noin 5-6 kertaa vuodessa.

Lisätietoja -kohtaan voi kirjoittaa omat toivomukset ja ideat yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi säännöissä ja toimintasuunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden edistämiseksi.

Yhdistyksellä tulee olemaan muodollinen jäsenmaksu vuonna 2015. Siitä ilmoitetaan kaikille kevään vuosikokouksen päätösten mukaisesti.