Yhdistys

Mitä on Kansalliskielet?

Mikä on Kansalliskielten yhdistys

Kansalliskielten ry. perustettiin kesäkuussa 2010 äidinkieleltään suomenkielisten henkilöiden toimesta. Ajatuksena oli perustaa yhdistys, joka puolustaa ja vahvistaa sekä edistää kahden kansalliskielemme – suomen ja ruotsin – asemaa ja näiden kielten tasavertaista kohtelua.

Molemmilla kansalliskielillämme on merkittävä historiallinen, sivistyksellinen ja taloudellinen merkitys kansakuntamme kehityksessä ja keskinäisen ymmärryksen aikaansaamisessa. Kansalliskielet ry. pitää pienelle kansakunnalle tärkeänä voimavarana mahdollisimman monen kielen osaamista ja ymmärtämistä. Kun yhdistys ottaa kantaa suomen ja ruotsinkielen merkitykseen, niin halutaan korostaa ylimalkaan kielten oppimisen tärkeyttä monipuolisessa kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.

Suomalaisilla on ainutlaatuinen tilaisuus hankkia helposti kahden kotimaisen kielen osaamisen ja ymmärtämisen taito. Kielilainsäädäntömme on monessa kriisiytyneessa kansallisvaltiossa ollut vuosikausia ihailun ja tutustumisen kohde. Suomessa ei kielistä ole tehty kansallisten kiistojen välikappaletta, vaan pikemminkin silta kansallisen yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi. Suomi on kielilainsäädäntönsä ja sen toteutuksen sekä Ahvenanmaan erityisaseman vuoksi erinomainen esimerkkimaa monien maiden hallinnoille.

Suomessa ilmestyy vuosittain huikea määrä molemmilla kotimaisilla kielillä julkaistua kirjallisuutta, joka ajan kanssa lviää käännöksinä pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan. Kansamme monipuolinen kielellinen lahjakkuus on eräs keskeisiä Suomi-brandin rakennustekijöitä.