Opetusministeri Li Andersson

Kansalliskielten ry. perustettiin kesäkuussa 2010 äidinkieleltään suomenkielisten henkilöiden toimesta. Ajatuksena oli perustaa yhdistys, joka puolustaa ja vahvistaa sekä edistää kahden kansalliskielemme – suomen ja ruotsin – asemaa ja molempien kieliryhmien tasavertaista kohtelua.

Molemmilla kansalliskielillämme on merkittävä historiallinen, sivistyksellinen ja taloudellinen merkitys kansakuntamme kehityksessä ja kieliryhmien keskinäisen ymmärryksen aikaansaamisessa. Kansalliskielet ry. pitää monipuolista kielitaitoa pienelle kansakunnalle tärkeänä voimavarana. Kun yhdistyksemme ottaa kantaa suomen, ruotsin tai muiden kielten osaamiseen niin haluamme korostaa kielten oppimisen tärkeyttä tämän päivän kansainvälisessä maailmassa.

Suomalaisilla on ainutlaatuinen tilaisuus oppia helposti kommunikoimaan kahdella kotimaisella kielellä. Kielilainsäädäntömme on monessa kriisiytyneessä kansallisvaltiossa ollut vuosikausia ihailun ja tutustumisen kohde. Suomessa ei kielistä ole tehty kansallisten kiistojen välikappaletta, vaan pikemminkin silta kansallisen yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi. Suomi on kielilainsäädäntönsä ja sen toteutuksen sekä Ahvenanmaan erityisaseman vuoksi erinomainen esimerkkimaa monille maille.

Suomessa ilmestyy vuosittain huikea määrä molemmilla kotimaisilla kielillä julkaistua kirjallisuutta, joka aikaa myöten leviää pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan. On tärkeää, että tämä myös jatkuu. Monipuolisen kielitaidon omaavat kansalaiset ovat avain Suomen tulevalle menestykselle.