För det rika kulturarvet

Vår uppgift är att stärka båda nationalspråkens – finskans och svenskans – ställning i Finland samt understödja nordisk gemenskap och kulturella band, särskilt bland finskspråkiga medborgare.

Media

Kansalliskielet ry järjesti jälleen ohjelmaa tämän vuoden Educa-messuille, kun kirjailija Juha Hurme piti ruotsintunnin täydelle salille!

I år arrangerade Nationalspråken rf program igen på Educa-Mässan. Författaren Juha Hurme höll sin svensklektion för ett fullt hus!
... View MoreView Less

View on Facebook

Tänään Oulun pääkirjastossa tutustutaan kaksikielisyyden yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin hyötyihin! Olet lämpimästi tervetullut tapahtumaamme "Monikielisyys menestystekijänä", joka järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

I Uleåborg får man bekanta sig med de ekonomiska och samhälleliga fördelar av tvåspråkighet idag. Du är härligt välkommen till vårt evenemang "tvåspråkighet som fördel" vilket ordnas i samarbetet med Uleåborg staden.
... View MoreView Less

View on Facebook
Stäng meny