För det rika kulturarvet

Vår uppgift är att stärka båda nationalspråkens – finskans och svenskans – ställning i Finland samt understödja nordisk gemenskap och kulturella band, särskilt bland finskspråkiga medborgare.

Media

Kansalliskielet ry järjesti jälleen ohjelmaa tämän vuoden Educa-messuille, kun kirjailija Juha Hurme piti ruotsintunnin täydelle salille!

I år arrangerade Nationalspråken rf program igen på Educa-Mässan. Författaren Juha Hurme höll sin svensklektion för ett fullt hus!
... View MoreView Less

View on Facebook

Tänään Oulun pääkirjastossa tutustutaan kaksikielisyyden yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin hyötyihin! Olet lämpimästi tervetullut tapahtumaamme "Monikielisyys menestystekijänä", joka järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

I Uleåborg får man bekanta sig med de ekonomiska och samhälleliga fördelar av tvåspråkighet idag. Du är härligt välkommen till vårt evenemang "tvåspråkighet som fördel" vilket ordnas i samarbetet med Uleåborg staden.
... View MoreView Less

View on Facebook

(svenska nedan)

Perjantaina 25.10. järjestettiin Pikkuparlamentissa uuden hallitusohjelman kielistrategiaa koskeva tilaisuus yhdessä Svenska Nu -verkoston ja Hanaholmenin kanssa. Aamupäivä keräsi aikaisesta kellonajasta huolimatta hyvin osallistujia ja siellä puhuivat mm. opetusministeri Li Andersson, ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid, ruotsinopiskelijoiden Godis ry:n puheenjohtaja Iiris Näkki sekä hyvinkääläinen ruotsinopettaja Katja Kurki.

På fredag den 25. i oktober arrangerades ett seminarium om det nya regeringensprogrammet i samarbete med nätverket Svenska nu och Hanaholmen. I evenemanget deltog mycket folk oavsett av det tidiga klockslaget, och där talade bl.a. undervisningsminister Li Andersson, Sveriges ambassadör Anders Ahnlid, ordförande för ämnesföreningen Godis ry Iiris Näkki samt Katja Kurki, en hyvingebo svensklärare.
... View MoreView Less

View on Facebook
Stäng meny