För det rika kulturarvet

Vår uppgift är att stärka båda nationalspråkens – finskans och svenskans – ställning i Finland samt understödja nordisk gemenskap och kulturella band, särskilt bland finskspråkiga medborgare.

Media

Kansalliskielet ry järjesti jälleen ohjelmaa tämän vuoden Educa-messuille, kun kirjailija Juha Hurme piti ruotsintunnin täydelle salille!

I år arrangerade Nationalspråken rf program igen på Educa-Mässan. Författaren Juha Hurme höll sin svensklektion för ett fullt hus!
... View MoreView Less

View on Facebook