Katja Kurki, lärare i svenska

Nationalspråken rf grundades i juni 2010 av finskspråkiga personer. Idén var att grunda en förening som värnar om och stärker våra nationalspråk samt främjar finskans och svenskans ställning och ser till att båda språkgrupperna behandlas likvärdigt.

Båda nationalspråken har en viktig historisk, kulturell och ekonomisk betydelse för nationens utveckling och samförståndet mellan språkgrupperna. Nationalspråken rf anser att mångsidiga språkkunskaper är en ytterst viktig resurs för en liten nation. När vår förening tar ställning till vikten av att kunna finska, svenska eller andra språk, vill vi betona hur viktigt det är att lära sig språk i dagens internationella värld.

Finländarna har en unik möjlighet att lätt lära sig kommunicera på båda nationella språken. Vår språklagstiftning har redan länge varit en utmärkt modell för länder som har problem med sin språkpolitik. I Finland har språken inte blivit en grogrund för konflikter utan snarare en bro för att åstadkomma nationellt samförstånd mellan språkgrupperna. Finland är genom sin språklagstiftning och förverkligandet av den samt genom Ålands självstyrelselag ett ypperligt exempel för många länder.

I Finland publiceras varje år en enorm mängd litteratur på båda inhemska språken och med tiden sprids den till de nordiska länderna och resten av Europa. Det är viktigt att det fortsätter. Medborgare som kan flera språk är nyckeln till Finlands framtida framgång.